Universiteti i Gjakoves "Fehmi Agani"

Sistemi i Menaxhimit Universitar - SMU
Orari për tërheqjen e diplomave
E HËNË në kohën prej: 10:00 - 12:00.
E ENJTE në kohën prej: 13:30 - 15:30
Adresa: Rr.“Ismail Qemali” 50000 Gjakovë Republika e Kosovës
REKTORATI
Kërko sipas numrit personal ose sipas numrit të diplomës