Universiteti i Gjakoves "Fehmi Agani"

Sistemi i Menaxhimit Universitar - SMU
Orari për tërheqjen e diplomave
E ENJTE në kohën prej: 14:00 - 15:00.
Rr. Hadum Aga
REKTORATI
Kërko sipas numrit personal ose sipas numrit të diplomës